ul. Kościelna 1,
64-020 Czempiń

+48 (61) 28 26 573

Adaś Nowacki to dwuletni mieszkaniec Piechanina w gminie Czempiń, który urodził się z osłabionym napięciem mięśniowym i wiotkością krtani. Od urodzenia miał problemy z jedzeniem i połykaniem. Był odżywiany przez sondę oraz rehabilitowany, a jego stan ulegał wyraźnej poprawie. W 4 – miesiącu życia zdarzył się bardzo nieszczęśliwy i dramatyczny w skutkach wypadek. Podczas zakładania PEGa metodą endoskopową doszło do perforacji (przedziurawienia) przełyku.
Adaś został wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej na 4 tygodnie, a Jego stan zdrowia określany był jako bardzo ciężki. Po miesiącu walki spędzonym na Oddziale Intensywnej Terapii Adaś obudził się, ale jako inny już chłopiec...Powstał regres o wiele miesięcy w tył. Do oddychania założono chłopcu tracheostomię. Do jedzenia gastrostomię odżywczą.
Efektem tracheostomii jest brak głosu i mowy, ciągłe odsysanie z dróg oddechowych cewnikami medycznymi oraz niedosłuch. Oprócz tego Adaś zmaga się z ogromem infekcji z powodu braku odporności, wielokrotnie w ciągu doby wymiotuje, jest bardzo osłabiony przez serie kolejnych antybiotyków i aspiracje do dróg oddechowych.
Oddycha coraz płycej, nie wykorzystuje płuc w 100%, ponieważ oddycha przez rurkę w tchawicy.
Ciągłe odsysanie z dróg oddechowych powoduje osłabienie odruchu kaszlowego.
Rurka tracheostomijna spowodowała duże osłabienie mięśni nadgnykowych i podgnykowych, krtani oraz procesu połykania.
Rodzice Adasia "walczą z czasem" i robią ,co w ich mocy, by chłopiec w przyszłości mógł żyć jak każdy zdrowy człowiek. Zabiegają o jak najwięcej rehabilitacji , metod wspomagających i stymulujących. Obecnie bardzo potrzebny jest Adasiowi KOFLATOR - ASYSTOR KASZLU (CoughAssist E70 ) Jest to urządzenie medyczne umożliwiające w sposób nieinwazyjny oczyszczać drogi oddechowe u osób z niewydolnym odruchem kaszlowym, przez co zmniejsza on ryzyko nadkażenia i infekcji. Koszt samego urządzenia to kwota 22.900zł. Koncert na który bardzo serdecznie zapraszamy ma się przyczynić do wsparcia zbiórki środków finansowych na zakup tego urządzenia, dzięki któremu Adasiowi będzie się dużo lżej oddychało!